www.davidskinner.net

David Skinner Trio

This trio plays Swing jazz, but the music is not intended to be "authentic": it is individualistic, unpredictable, and full of humour and musical play. The group plays a mixture of Skinner-tunes and standards.

Denne trioen tar utgangspunkt i swingjazz men musikken er på ingen måte "autentisk" og er sterkt preget av individualitet, spontanitet og musikalsk lek. Gruppen spiller en blanding av Skinner-komposisjoner og standardlåter.

David Arthur Skinner - piano

Stig Hvalryg - kontrabass

Hermund Nygård - trommer